Blog |

Günümüzde birçok işletme ve özellikle belli bir hacme ulaşmış olan işletmeler sahiplerince değil yöneticileri tarafından yönetiliyor. Söz konusu yönetim şeklinin yaygınlaşması ile birlikte yöneticilerin karar ve tasarruflarına emanet edilen işletme kaynakların ne şekilde sarf edildiğinin önemi artmaya başladı. Sahipleriyle birlikte işletme ile ilişki içerisinde bulunan çalışanlar, borç verenler, yatırımcılar, yatırım yapmak isteyenler ve kamu gibi […]

Yazının Devamı

Başarısız olan ERP mi? Proje Yönetimi mi?

Kurumsal iş çözümlerinin en önemlisi ERP yazılımlarıdır. Tüm dünyada yüksek bir hızla ilerleyen teknoloji ve dijitalleşmeye dayalı gelişmelerin karşısında ayakta kalabilmek, süreç ve operasyonları daha etkin yönetebilmek, maliyet, karlılık ve raporlama gibi kritik konularda geride kalmamak büyük önem taşımaktadır. ERP yazılımlarının bu noktada şirketlere sürdürülebilirlik, performansa dayalı takip, iç denetim ve verimli kaynak kullanımı gibi […]

Yazının Devamı

Patron mu? Yönetici mi?

İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmek için kar elde etmek zorunda oldukları, elde edilen karların en verimli ve etkin bir şekilde yine işletme hedef ve amaçları doğrultusunda kullanılması gerektiği herkesçe bilinir anlatılır. Ancak bu KAR döngüsünü başarılı bir şekilde işletmek konusunda aşağıda en temel başlıklarını sıralamaya çalıştığımız profesyonel bakış açısının ÜST yönetimden sorumlu olan kişilerde bulunması gerekmektedir; Gereken […]

Yazının Devamı

İşletmeler Niçin Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Almalı?

Yönetim Danışmanlığı, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumların yönetsel sorunlarının tespitinde, veri analizinde, iyileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesinde, sistemlerin kurulması ve uygulamaların devreye alınmasında yardım etmek üzere gerekli yetkinliklerle ve etik değerlere sahip uzmanlarca, sözleşme kapsamında bağımsız ve objektif sunulan profesyonel hizmettir.

Yazının Devamı

Şirketinizi İyi Tanımanız Dijital Dönüşümden Daha Önemli…

Dönüşüm kelimesi hali hazırda var olan bir durumun bir başka hal ile değişimi anlamına gelmektedir. İşte şirketlerin hali hazırda ki durumlarında sıkıntılar varken ilk önce süreçlerini analiz edip iyileştirme adımları atmaları gerekir. Bu adımlar atılmaya başlandığında şirket içinde olup biten ve devam eden iş ve işlemler daha net bir şekilde ortaya konarak iyileştirmeler yapılabilecektir. Tam […]

Yazının Devamı

İşletmelerin Dijital Karnesi

Tüm Dünya’da hızla yayılan ve gelişen Dijitalleşme pazarı birçok alanı etkilemeye devam ediyor. Bu alanların başında kurumsal iş yazılımları pazarı ve pazar müşterisi işletmeler geliyor. Türkiye’de daha henüz E-Dönüşüm ve Dijital dönüşüm kavramları yerli yerine oturmuş durumda değil. Böyle olunca Dijitalleşmenin tam olarak sağlıklı gerçekleşmesinin önüne engeller çıkmaya başlıyor. Mevcut durumda operasyon ve işleyişi dijitale […]

Yazının Devamı

Kurumsallaşmadan Dijitalleşme.

Dünya da ve ülkemizde şirketlerin kurumsallaşıp kişilerden bağımsız hareket edebilme kabiliyeti kazanabilmeleri yönünde yıllardır başta akademik ve özel yayınlar, eğitimler ve farkındalık artırıcı birçok çalışma yürütülmektedir. Kurumsallığı takiben işletmelere yerleşmesi gereken “şirket kültürü” bilincinin yaygınlaşması için ciddi araştırmalar, çalışmalar mevcut. Ancak globalleşme, küreselleşme, iletişim araçlarının hızlı gelişimi, teknolojik gelişmeler vb. süreçlerine ek son dönemde Dünya’yı […]

Yazının Devamı

Yazılımdan Önce Bakış Açınızı Değiştirin

İşletmeler aslında yaşayan metabolizmalardır. Ani hareketler nasıl ki metabolizmaya ya hareket anında veya ileride zarar verir. Aynen bu durum gibi, işletme içinde stratejisi belirlenmeden yapılacak ani hareketler sıkıntı doğuran süreçleri mutlak surette beraberinde getirecektir.

Yazının Devamı

Şirketiniz Zarar Ediyor Olabilir…

İşletmeler çoğu zaman KAR veya KAZANÇ kavramını yanlış yorumlar. Şirketinizin piyasaya borcunun olmaması, kasa veya banka da parasının olması, deposunda stoğunun olması kar ettiği anlamına gelmez. Hizmet, ticaret veya üretim işletmesi olmanız bakış açısını değiştirmez. İşletme Karının doğru hesaplanması benzer şekilde bakış açısına sahip olmayı gerektiriyor. Yaptığınız iş ne olursa olsun işletme karının faaliyetiniz ve […]

Yazının Devamı

Denetim Zorunluluk Değil “Konfor” dur…

KONFOR hayatın her alanında aranılan ve tercih edilen bir kriter olmasına rağmen ekonomik anlamda gelir kaynaklarımız olan işletmelerimizin finansal ve mali açıdan KONFOR içinde olup olmadıklarını çoğu zaman bilmiyoruz veya göz ardı ediyoruz. Güvene dayalı yönetici ve personel ilişkileri, öteden beri gelen alışkanlıklar zaman içerisinde biriken ve el uzatılmayan sorunlu konular… Çoğu işletme doğru zamanda […]

Yazının Devamı