İnşaat ve Yatırım |

İnşaat ve Yatırım

İnşaat sektörü, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve
hizmete talep yaratan konumunda olup, bu yaygın etki, sektörün “ekonominin
lokomotifi” olma vasfının en temel göstergesidir.

İnşaat sektörünün gelişmesinde hükümet politikalarının, uluslararası kredi
kuruluşlarının, politika ve ekonomiyi etkileyen kararlarının doğrudan etkisi
bulunmaktadır. Yatırım kararını veren ya da onu finanse eden otoritenin tercihi
bu alanda faaliyette bulunan firmaları doğrudan etkilemektedir. Yüksek oranlı –
istikrarlı büyüme ve beraberinde istihdam yaratma ihtiyacı her zamankinden
daha fazla olan Türkiye ekonomisi için, inşaat sektörünün önemi her
zamankinden daha önemli hale gelmiştir
İnşaat sektörünün ekonomi içindeki hacmi ve istihdama olan etkisi, sektörü
ister istemez mevzuat ve yasal gelişmeler karşısında hazır ve güncel olmaya
zorlamaktadır.

Durmadan artan rekabete dayalı piyasa koşulları inşaat sektörüne dinamizm
katmakla birlikte, üretimlerini yazılım alt yapısına bağlı olarak sistemsel olarak
takip edebilen firmaların anı ve geleceği daha iyi okuyabildiğini göstermektedir.
Çok sayıda maliyetli yüksek değişkeni içinde barındıran inşaat sektörü
oyuncuları sürekli olarak inşaat kalitesini artırmaya çalışırken, gelişen yazılımlar
sayesinde Maliyet takip ve Muhasebe alt yapılarını da güncellemek ve ihtiyaca
uygun hale getirmek zorundadırlar.

Sektöre Yönelik Hizmetlerimiz,

Sistem Kurulumu ve Organizasyonu
Maliyet Takip Sistemi oluşturulması
Mali Denetim
Finansal Analiz
Mali Müşavirlik Hizmetleri
KDV İadesi
Özel Amaçlı Raporlar


Etiketler:
sosyal medyada paylaş