ERP |

ERP

Kurumların başarısı, verilerin işlenmesi ile elde edilen bilginin doğru değerlendirilmesi ile alınan kararların sonucudur.  Kurum içindeki veri akışı çok farklı kanallardan ve farklı şekillerde gerçekleşir. Böyle bir durumda ise sağlıklı bilgiye ulaşabilmek için gereken araç  ‘Kurumsal Kaynak Planlaması’, daha sık kullanılan şekli ile ERP (Enterprise Resource Planning) dir.

Bir kurumun tüm birimlerinin (Operasyon, Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları, Satın Alma, vb.) iş süreçlerinde ortaya çıkan verilerin ortak bir veri tabanında toplaması ve bağlı olarak doğru bilginin raporlanmasını sağlayabilmesi ERP nin en güçlü taraflarından biridir.

Bilginin tek platformda toplanması; mükerrer bilgi girişini ortadan kaldırarak, gereksinim duyulan bilgiye kolay ve hızlı ulaşılmasını sağlar. Böylece, bilgi yönetimi ve bilgi güvenliği çok daha kolay ve sağlıklı gerçekleştirilebilir.

Ancak, seçilen ERP yazılımı ne olursa olsun, beklenen verimin alınabilmesi için doğru bir proje ekibi ile çalışılması gerekmektedir. Özellikle, ERP yazılımı ile ilgili destek verecek firmanın; sektörde bilgi birikimi olan, proje yönetimi konusunda deneyim sahibi ve sonuç odaklı çalışan dinamik bir ekipten oluşması gerekir. ERP proje süreci çok yorucu, emek ve kararlılık gerektiren bir süreçtir. Doğru proje ekibi, doğru çözüm ortakları ve planlama ile gerçekleştirilmesi durumunda ise beklenenin çok ötesinde sonuçlar alınabilir.

Başarılı bir ERP projesinin gerçekleştirilmesi ile ortaya çıkan aşağıdaki sonuçlar, ERP nin tercih edilmesi için yeterlidir.

  • Kurum içinde tüm bilgilerin entegrasyonu, tek platformda yönetilmesi, kontrolü ve raporlanması.
  • Bilgiye kısa sürede, gerçek zamanlı ulaşılması.
  • Gerçek zamanlı doğru bilgi ile stratejik karar alınabilmesi.
  • Dağınık yapıdan (farklı birimlerin farklı yazılımlar kullanarak iş süreçlerini yönetmesi), bütünleşik tek noktadan yönetilebilen entegre yapıya geçilmesi.
  • İş süreçlerinin standartlaşması.
  • Maliyetlerin azalması.
  • Güncel teknoloji kullanımı ile müşteriye hızlı ve doğru geri bildirim yapılması.

Etiketler:
sosyal medyada paylaş