Patron mu? Yönetici mi? |

Patron mu? Yönetici mi?

İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmek için kar elde etmek zorunda oldukları, elde edilen karların en verimli ve etkin bir şekilde yine işletme hedef ve amaçları doğrultusunda kullanılması gerektiği herkesçe bilinir anlatılır.

Ancak bu KAR döngüsünü başarılı bir şekilde işletmek konusunda aşağıda en temel başlıklarını sıralamaya çalıştığımız profesyonel bakış açısının ÜST yönetimden sorumlu olan kişilerde bulunması gerekmektedir;

  • Gereken tüm ticari tedbirleri alarak sağlıklı işleyişi temin etmek,
  • İhtiyaca uygun teknolojileri işletme bünyesinde konuşlandırmak,
  • Tüm faktörleri göz önüne alarak uygun personeli uygun pozisyonlara yerleştirmek,
  • İletişim ve bilgi alışverişinin sorunsuz akışını sağlamak.

Ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin birçoğunun idare ve yönetim şekilleri incelendiğinde yukarıda bir kaçına yer verdiğimiz benzer bakış açısı ve yaklaşımların çoğunun söylem, teori veya kağıt üzerinde kaldığı görülmektedir. Şirketler için sürdürülebilirlik anlamında hayati öneme sahip olan profesyonel yönetim yaklaşımlarının sadece kağıtlarda yazılı kalmasının, uygulamada ise sıkıntılı durumların var olmasının birden fazla sebebi bulunmaktadır. Bunlardan biri de şirketlerin PATRON’ lar tarafından yönetilmeye çalışılmasıdır.

Patron şirketlerinde baskın kişilik veya aile bağlarından kaynaklanan iş akışları kendiliğinden süreci domine ettiğinden bu tarz işletmelerde işleyişi daha katılımcı hale getirmek pekte kolay olmuyor. Bu noktada şunu ifade etmek gerekir ki, PATRON profilinin öne çıktığı ancak işleyiş ve süreç yönetimi bakımından gerçekten profesyonel yönetim seviyelerini yakalamış şirketlerde yok değildir.

Ancak, Patron şirketlerinin yaklaşık %90’ı en başta bahsetmeye çalıştığımız varlık için kar elde etmek ve söz konusu karların hedefler doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılması ve sürdürülebilirlik kriterlerine dair yaklaşım ve bakış açılarını sahaya yansıtma konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.

İşletmelerde aşılamayan duvarların oluşmasına sebep olan tıkanmış alanalar ile ilgili tespit ettiğimiz bulguların bazıları;

  • Kara düzenin artık ihtiyaca cevap veremeyişinin tecrübe söylemi ile ört bas edilmesi,
  • Kalite anlayışının sadece sağlam ürün üretmek kısır düşüncesi ile sınırlı kalması,
  • Sürdürülebilirlik denince babadan oğula geçmek anlayışının yaygın olması,
  • Tembelliğin mükemmeliyetçilik ile gizlenme çabası,
  • Ekip ruhu ve toplam fayda gibi yaklaşımların yerine pozisyon, mevki ve kademe kaygıları.

Etiketler:
sosyal medyada paylaş