Başarısız olan ERP mi? Proje Yönetimi mi? |

Başarısız olan ERP mi? Proje Yönetimi mi?

Kurumsal iş çözümlerinin en önemlisi ERP yazılımlarıdır.

Tüm dünyada yüksek bir hızla ilerleyen teknoloji ve dijitalleşmeye dayalı gelişmelerin karşısında ayakta kalabilmek, süreç ve operasyonları daha etkin yönetebilmek, maliyet, karlılık ve raporlama gibi kritik konularda geride kalmamak büyük önem taşımaktadır.

ERP yazılımlarının bu noktada şirketlere sürdürülebilirlik, performansa dayalı takip, iç denetim ve verimli kaynak kullanımı gibi ciddi faydalar sağladığı bilinmektedir. Bu faydaları sağlayan süreç yönetimi ve sistem alt yapısına kavuşmak ancak doğru adım ve yaklaşımların sergilenmesi ile mümkün olabilir. Aksi halde söz konusu konfor alanına erişmek çokta kolay değil.

Şirketlerin birçoğunun ERP tercih sürecine girdiğinde, öncelikle ERP yazılımının markasına odaklı bir yaklaşım sergiledikleri, yazılımın adı ve markası ve söz konusu markayı kullanan birçok şirketin olup olmaması gibi kriterlere önem verdikleri görülüyor. Bu yaklaşım karar vericileri kısıtlı düşünmeye, acele etmeye ve dolayısıyla tam olarak analiz edilmeyen süreçlere dair yanlış kararlara götürmektedir.

ERP projelerinde en önemli aşama, süreç analizlerinin tüm faktörler göz önüne alınarak işletmeye dair iç ve dış çevresel etkenlerin masaya yatırılıp yapılmasıdır. Diğer bir ifadeyle ihtiyacın en detaylı bir şekilde ortaya konulmasıdır. Söz konusu detaylı analiz ve değerlendirmeler gereken derinlikte yapılmadığında projenin başarı şansı azalmaktadır.

ERP markası ne olursa olsun uygulama aşamasına geçildiğinde, süreç analizinde yapılan hatalı yaklaşımlar nedeniyle eksik bırakılan başlıkların sebep olduğu operasyonel aksaklıklar tek tek ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bu noktada proje süreci içinde yer alan yetkililerin esasen eksik bıraktıkları noktalardan kaynaklanan kusurları ERP yazılımının üzerine bırakma eğilimine girdikleri görülüyor.

İhtiyacın tam olarak analiz edilerek ortaya konulması ile elde edilecek işletme iskeletinin gereksinimlerini karşılayabilecek ERP yazılımının tercih edilmesi çok daha başarılı sonuçlar verecektir. ERP yazılımının markası ne olursa olsun şirketler bu süreçte öncelikle kendi iş yapış şekillerini tekrar gözden geçirecek analizlere önem vermelidir.

Neye ihtiyacınız olduğunu tespit etmeden, ihtiyacı karşılaması düşünülen yazılımın tercihine dair verilecek bir kararın başarısızlıkla sonuçlanma olasılığı çok yüksektir. Bu sebeple esasen başarısız ERP yoktur. Başarısız yürütülmüş projeler vardır demek yanlış olmayacaktır.


Etiketler:
sosyal medyada paylaş