İşletmeler Niçin Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Almalı? |

İşletmeler Niçin Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Almalı?

Yönetim Danışmanlığı Nedir?

  • Yönetim Danışmanlığı, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumların yönetsel sorunlarının tespitinde, veri analizinde, iyileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesinde, sistemlerin kurulması ve uygulamaların devreye alınmasında yardım etmek üzere gerekli yetkinliklerle ve etik değerlere sahip uzmanlarca, sözleşme kapsamında bağımsız ve objektif sunulan profesyonel hizmettir.
  • Bir konudaki uzmanlık işletme yönetimi bilgisi ve işletmeye bir bütün olarak bakabilme yetkinliği ile birleştirildiğinde, yapılan bir işin veya değişikliğin topyekûn etkisini analiz edebilecek ve bunu kurum iş yapma biçimlerine ve kültürüne yansıtabilecek düzeye gelindiğinde Yönetim Danışmanı tanımı kapsamı oluşmaktadır.

Genel Olarak Sağladığı Faydalar Nelerdir?

  • Yönetim Danışmanlığı farklı branşlarda verilen danışmanlık hizmetlerini ve uzmanlık alanlarını kapsayan genel bir tanımlama olup yönetim danışmanları kurumlara; strateji oluşturma aşamasından, genel yönetim, proje yönetimi, iş kurma, pazarlama, bilgi teknolojileri, satın alma ve malzeme yönetimi, üretim teknolojileri, insan kaynakları, mali ve finansal yönetim, halkla ilişkiler ve tanıtım, bilişim teknolojileri, kalite yönetimi, araştırma, çevre gibi yönetsel konulara kadar çok geniş alanda çok yönlü destek vermektedirler.
  • Yönetim Danışmanı, bir kuruluşun; iş stratejisi, örgütsel yapısı ve iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunlarının, güçlü yönlerinin, iş fırsatlarının ve tehditlerinin araştırılması ve tanımlanmasını takiben kuruluşun vizyon, misyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir rekabetçi yönetim yapısını oluşturmak üzere, uygun yönetsel önerilerin yapılması, tasarlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerine destek veren nitelikli kişidir.
  • Yönetim Danışmanı, yönetim alanında değer oluşturmak ya da değişimi gerçekleştirmek amacıyla tavsiyelerde bulunur ve çözüm bulma ya da doğrudan aksiyona geçme yöntemlerini kullanır.

Danışman Tercihinde En Önemli Kriter Nedir?

  • Sözleşme kapsamında bir hizmet sunumu olan yönetim danışmanlığı işi, şirket yöneticileri yerine karar alma ve uygulama sorumluluğu değil; organizasyonun ihtiyaçları, beklentileri ve görüşlerinden bağımsız ve kişisel menfaat içermeden değerlendirme yapma, karar alma ve harekete geçirme fonksiyonlarıdır.
  • Bu sebeplerden ötürü, yönetim danışmanı, teşhis ve çözümleri değerlendirme yeteneği ile yeni yaklaşımları ortaya çıkarmak, çözümleri şirket kültürüne uyarlamak ve devreye almak, kurum personeli ve yönetim ekibinin teknik ve idari becerilerini geliştirmek için yeterli eğitim, deneyim, beceri, etik değerler ve disiplinler arası uzmanlığa sahip olmalıdır.

Etiketler:
sosyal medyada paylaş