Kurumsallaşmadan Dijitalleşme. |

Kurumsallaşmadan Dijitalleşme.

Dünya da ve ülkemizde şirketlerin kurumsallaşıp kişilerden bağımsız hareket edebilme kabiliyeti kazanabilmeleri yönünde yıllardır başta akademik ve özel yayınlar, eğitimler ve farkındalık artırıcı birçok çalışma yürütülmektedir. Kurumsallığı takiben işletmelere yerleşmesi gereken “şirket kültürü” bilincinin yaygınlaşması için ciddi araştırmalar, çalışmalar mevcut.

Ancak globalleşme, küreselleşme, iletişim araçlarının hızlı gelişimi, teknolojik gelişmeler vb. süreçlerine ek son dönemde Dünya’yı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi ile yeni Dünya’nın gündemi artık kesin bir şekilde “Dijitalleşme”

Birçok şirket kurumsallaşma süreç ve serüvenini tam manasıyla tamamlayamadan kendilerini hızlı bir şekilde dijitalleşme çağının içinde buldu. Var olup hayatta kalabilmenin şartları yani oyunun kuralları değişti. Kurumsallaşma sürecinde zaman, emek ve sermaye ayırarak elde edilen veya edilmeye çalışılan birçoğu kişi odaklı planlar, programlar, raporlar dokümanlar, şemalar vb. çalışmaların yeni çağın gereksinimleri karşısında etkinliği azalmış görünüyor.

Sanal ortamların ve bulut sistemlerinin yüksek bir hızla yaygınlaşıp, akıllı teknolojilerin hâkim olduğu bir Dünyada, mal ve hizmet üreten şirketlerin sahip olması gereken özellikler artık bir önceki çağa oranla çok farklı. Sağlam ve güvenilir bir teknolojik altyapıya sahip olmak, yeni çağda kişiye bağımlı kurumsallaşma ve hatta daha ileri seviyesi olan “şirket kültürü” nün önüne geçmiş durumda.

İnternet siteleri ve mobil uygulamaları bugün artık birçok şirketin temsil makamı olmuş durumda. Büyük projeler ve ciddi ortaklıklar dışında şirketlerin yönetim veya alt kademelerinin bir araya geldiği, yüz yüze görüştüğü neredeyse yok gibi. Bugün iş odaklı iletişim ve bilgi akış trafiğinin %78’i mail ortamında %12 telefon aracılığı ile, geri kalan %10 luk kısmı ise yüz yüze temas ile yönetiliyor. Yani artık şirketlerin içerisinde neler olduğundan ve nasıl yönetildiğinden ziyade, ortaya net ve somut olarak ne koyduklarına bakılıyor.

Yaşam şekillerimizin ve buna bağlı iş yapma modellerimizin değişmesi, sonuca ve hıza odaklı olarak istediği tedariki, ürünü veya servisi bir an önce temin edebilmeği her şeyden daha önemli hale getirdi.

Yeni dünyada hem kişisel yaşamın hem de iş sektörünün ister istemez gündemi haline gelen dijitalleşme, şirketler açısından kaçınılmaz süreçlerin tetikçisi oldu. Artık günümüzde bir şirketin klasik manada kurumsallaşıp kurumsallaşamadığının, hiyerarşik şemasının nasıl şekillendiğinin veya biçimlendiğinin, yönetişim modelinin ne olduğunun çok fazla bir önemi kalmadı. Söz konusu şirket bugün operasyonlarını “anlık” takip edebilen bir seviyeye ulaşmış, kendinden beklenen ürün veya hizmetleri dijital endüstriyi ve pazarlama kanallarını kullanarak talep edenlere ulaştırır hale gelmiş ise, günü yakalamış demektir.


Etiketler:
sosyal medyada paylaş