Şirketinizi İyi Tanımanız Dijital Dönüşümden Daha Önemli… |

Şirketinizi İyi Tanımanız Dijital Dönüşümden Daha Önemli…

Dönüşüm kelimesi hali hazırda var olan bir durumun bir başka hal ile değişimi anlamına gelmektedir. İşte şirketlerin hali hazırda ki durumlarında sıkıntılar varken ilk önce süreçlerini analiz edip iyileştirme adımları atmaları gerekir. Bu adımlar atılmaya başlandığında şirket içinde olup biten ve devam eden iş ve işlemler daha net bir şekilde ortaya konarak iyileştirmeler yapılabilecektir. Tam anlamıyla analiz edilmiş ve tüm süreçleri olabilecek en iyi şekilde işleyen bir yapı dijital dönüşüme hazır demektir.

Şirketler faaliyet alanlarına göre 3 ana kategoriye ayrılmış durumdadır.

  • Üretim
  • Ticaret
  • Hizmet

Bir şirket hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin süreç yönetimi her koşulda var olan bir durumdur. Sağlıklı süreç yönetimi olmadan raporlama ve analiz yapılması, raporlama ve analiz olmadan sağlıklı kararlar alınması mümkün değildir.

Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus ve coğrafi konum gibi avantajlara rağmen Kurumsal yönetim, ticaret pazarı payı ve Dünya markası olmuş şirket sayısı gibi göstergelerde hayli gerilerdeyiz. Bunun nedenleri arasında yukarıda saymaya çalıştığımız ana sebepler yatmaktadır.

Şimdilerde Dijital Dönüşüm trendi oldukça revaçta. Her geçen gün bu dönüşüm hikayesine yeni şirketler katılıyor. Ancak burada da ciddi hatalar yapıldığı görülüyor.

İşletmeler yalnızca yukarıda sıraladığımız faaliyet alanlarından dolayı değil, çok daha fazla nedenle birbirlerinden ayrı değerlendirilmelidir. Dijital Dönüşüm denilen olgu her şirket için aynı şekilde uygulanamayacağı gibi, her şirket Dijital Dönüşüm sürecine girmek zorunda da değildir.

Dijital Dönüşümün öncesi dediğimiz olgunluk seviyesi kavramı sürekli göz ardı edilen bir durumdur.

Ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerimizin birçoğu;

  • Kendi iş süreçlerini ve iş akışlarını tam olarak oturtamamış,
  • Operasyon anlamında analizlerini yapıp en iyiyi yakalayamamış,
  • İnsan kaynakları yönetimini prensip haline getirememiş,
  • Kaynak kullanımını henüz verimlilik ölçümü ile gerçekleştirmemiş,

Durumda olduğundan bu şirketler için bilinen anlamda Dijital Dönüşüm süreçlerini başlatmak çok yanlış bir yaklaşımdır. Esasen planlama yapmadan uygulamaya geçmeye çalışmak ne kadar mantığa zıt bir durum ise, daha tam manasıyla kendini tanımayan şirketlerin Dijital Dönüşüm sürecine girmeleri aynı şekilde plansız hareket etmekten başka bir şey değildir.

Sonuç olarak, dijital dönüşüm öncesinde yapılması gerekenlerin, dijital dönüşümün kendisinden daha önemli olduğu aslında çok nettir. Ancak günümüzde Dijital Dönüşüm yaklaşımlarına bakıldığında konunun sürekli anlatılan ve reklamı yapılan tak kullan bir cihazdan bahseder gibi lanse edildiği görülüyor ki, maalesef başarısızlık ile sonuçlanan veya ciddi kayıplara yol açan projelerin sayısı oldukça fazla olmakla beraber, hala kendisi için gerekli olanın ne olduğunu tam olarak kestiremediği için Dijital dönüşümden ürküp bir kenarda bekleyen birçok şirket var.


Etiketler:
sosyal medyada paylaş