Yönetim Karar Destek İle Pazar Payınızı Nitelikli Artırın |

Yönetim Karar Destek İle Pazar Payınızı Nitelikli Artırın

Üretime dayalı ticaretin şekli son yıllarda oldukça değişti. ERP tercih eden üretim işletmelerinde sistem otomasyonu ve süreç optimizasyonu ile maliyetler kontrol altına alınmaya, atıl kapasite önlenmeye, hammadde ve üretimde verimlilik artmaya, yerinde istihdam ve iş gücü kullanımı oluşmaya başladığından, söz konusu işletmelerin rekabet etme güçlerinin arttığı görülmektedir. Artan rekabet gücü sayesinde işletmeler yeni ve getirisi yüksek pazarlara girme imkânı bulabilmektedirler.

Süreçlerin yerine oturması ile işletmeler artık rakipleri ile başka konular üzerinden yarışmak zorunda kalmaktadır. İşletmelerde hacmin büyümesi ve gelişmesi ile arz rolü üstlenilen pazarın rekabet konuları değişmektedir. Bu aşamada maliyet ve tedarik süreçleri gibi rekabet başlıklarının yerini, ürüne dayalı müşteri ve pazar yönetimi, kar maksimizasyonu, stratejik karar verme, kriz yönetimi, karlılık analizi, başa başnoktası yönetimi vb. gibi başlıklar almaktadır.

İşletmeler sürekli rekabet edebilir gücü elde bulundurabilmek için, hızla akıp giden faaliyet dönemleri içinde aynı hıza sahip performans analizlerini yapmak ve kararlarını alırken en güncel ve doğru veriyi kullanmak zorundadırlar. İşte bu noktada üretilen veriyi doğru karar alma yönünde kullanabilen, rapor çıktısından daha ziyade monitör edilebilir gelişmiş görsellere sahip, hızlı, akılda kalıcı ve sonuç odaklı çalışan Yönetim Karar Destek sistemleri devreye girmektedir.

Örneğin, birçok şubesi veya bayisi bulunan bir işletmede çeşitli ürünlerinin satışlarını, hangi ürünün hangi şubede hangi zaman aralıklarıyla satıldığını, kalan ürün stoklarını ve bu ürünün yeniden üretilip üretilmeyeceği, fiyat değişiminde satışların ne şekilde etkileneceği gibi yöneticinin alması gereken kararlar, problemler ortaya çıkmaktadır. Bu tip bir problemde öncelikle elektronik veri hareketi kurulmuş, ofis otomasyon sistemlerinin çalışır olması gerekmektedir. Aksi halde ürünün satışlarını, kalan stoklarını ve dahi nerede ne kadar satıldığı gibi soruların cevaplarına ulaşması mümkün olmamaktadır. Elektronik veri hareketi ve ofis otomasyon sistemleri ile yönetimde toplanan tüm bilgiler, yönetim raporlama sistemleri ile yöneticiye raporlanabilir.

Çok çeşitli problemler ve satış / üretim optimizasyonu gibi konuları çözmek isteyen bir yönetici oldukça fazla ve karmaşık raporlarla sağlık sonuç alamayabilir veya uzun bir süreç gerektirebilir. Fakat üretim/lojistik ve fiyat politikasında yaşanacak en küçük bir aksama veya gecikme işletmeye büyük maliyetler doğurabilir. Bu aşamada elde edilen çeşitli raporlar istenilen probleme göre karar destek sistemleri yardımıyla modellenir ve verilerden daha anlamlı bir üst özet bilgiye ulaşılabilir.

Bu üst özet bilgi sayesinde de yönetici, ilgili ürünün üretimine, dağıtımına ve fiyat politikasına daha hızlı ve az hata ile karar verebilir.


sosyal medyada paylaş