Nakit Akışınızı Takibe Alın |

Nakit Akışınızı Takibe Alın

İşletmelerin en temel hedeflerinin başında KAR gelmektedir. Sürdürülebilirliğin elde edilebilmesi için KAR’ın devamlılığı esastır.

Ancak, işletmeler faaliyetlerini KAR ile değil NAKİT ve NAKTE benzer varlıklar ile yürütürler. Elde edilen karın işletme faaliyetlerinin sorunsuz yürütülmesi ve konulan hedeflere ulaşılması için en doğru şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

İşletmelerin çoğu KAR elde ettiklerinde başarının yakalandığını ve hedefe ulaştıklarını düşünürler. Yalnız başına KAR elde etmek başarı sayılamaz. İşletmelerin ileride karşılacağı Gelir ve Ödemeler dengesini iyi analiz etmeleri gerekir. Aksi takdirde Bütçe Yönetiminiz yoksa, geride bıraktığınız ticari dönem elde ettiğiniz karlar yanlış kararlar ile erime riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

Nakit akışının takibe alınması gelir ve tahsilatların azaldığı dönemlerde ödeme ve harcamaların kontrol altında tutulmasına imkan vereceği gibi, finansal açıdan işlerin iyi gittiği dönemlerde ise nakit ve benzeri varlıkların ileriye dönük kullanımı için yol gösterici olacaktır.

Nakit akışınızı bütçe yaklaşımı ile takibe aldığınızda beklenmedik ekonomik durumlar ile karşılaşılması durumunda en azından kendi işletmeniz için önünüzü görmenizi sağlayacağından alacağınız kararlar için ciddi bir destek unsuru olacaktır.


Etiketler:
sosyal medyada paylaş