hizmetler |

Danışmanlık ve uzmanlaşmaya dayalı hizmet talepleri, bilgi hizmetleri sektörünün gelişimine de yön vermeye başlamıştır. Danışmanlık ile Uzmanlık birbirine yakın söylemler olmasına karşın, sahadaki operasyonların içine girilip, uygulama aşamasına geçildiğinde bu iki kavramın farklılıkları görülmektedir. Uzmanlık bir tek konu veya süreç özelinde söz sahibi olmayı ifade ederken, danışmanlık ise birden fazla sürece ve konuya olan hakimiyeti […]

Yazının Devamı

Dijital Dönüşüm

Teknoloji konusu insanlar ve işletmeler tarafından kısa zamanda abartıldığı gibi uzun zamanda da ihmal edilmektedir. Öteden beri konu ile ilgili bir çok platformda kendisine yer bulan “teknolojik gelişmeler” söylemi, çokları tarafından kullanılmış, ileride gelecek veya ileride göreceğimiz uygulama ve konuları tarif etmeyi amaç edinmiştir. Ancak bu gün itibari ile o sözü edilen teknolojik gelişmeleri yaşıyor, […]

Yazının Devamı

ERP

Kurumların başarısı, verilerin işlenmesi ile elde edilen bilginin doğru değerlendirilmesi ile alınan kararların sonucudur.  Kurum içindeki veri akışı çok farklı kanallardan ve farklı şekillerde gerçekleşir. Böyle bir durumda ise sağlıklı bilgiye ulaşabilmek için gereken araç  ‘Kurumsal Kaynak Planlaması’, daha sık kullanılan şekli ile ERP (Enterprise Resource Planning) dir. Bir kurumun tüm birimlerinin (Operasyon, Muhasebe, Finans, […]

Yazının Devamı

İş Zekası Yönetim Karar Destek

Günümüzde faaliyet gösteren şirketlerin ortaya koydukları iş ve hizmetlerin sonuçlarını sadece finansal açıdan değil her yönü ile inceleyip doğru kararlar alabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Şirketler bu tarz analiz ve raporlama işlemlerini genellikle belli dönemlerin sonlarında ancak yapabilmektedir. Hızlı gelişen ve değişen piyasa şartları buna karşılık hızlı ve bir o kadar da doğru kararlar almayı gerektirmektedir. […]

Yazının Devamı

Vergi Danışmanlığı

Vergi tüm işletmeler için standart kabul edilmiş bir maliyet yükü olarak görülmektedir. Oysaki bize göre vergi işletmeler için yönetilmesi ve planlanması mümkün bir faktördür. Sektörel farklılıklar nedeniyle ortaya çıkabilen vergisel durumlar uygun stratejiler ile avantaja dönüşebilmektedir. KDV’ den Kurumlar vergisine, Gümrük vergilerinden, şahsi gelirlerin vergilendirilmesine kadar, tüm vergisel konular kanunlar çerçevesinde yoruma ve yönetilmeye açıktır. […]

Yazının Devamı

Mali Müşavirlik ve Muhasebe Bilgi Sistemleri

Dış kaynak kullanımı ‘outsource’, günümüz dünyasında maliyetleri azaltmak ve en güncel kanun ve uygulamaların zahmetsiz takibini sağlamak açısından başvurulan bir yöntemdir. Gerek ülkemizde, gerekse dünyada dış kaynak kullanımı için en çok tercih edilen uygulama muhasebedir. Sürekli değişen mevzuat ve yetişmiş nitelikli eleman sıkıntısı, şirketleri, muhasebe uygulamaları için dış kaynak kullanımına yönlendirmektedir. Bizler de müşterilerimizin muhasebe […]

Yazının Devamı

İç Denetim

İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç Denetim faaliyetinin amacı; işletmenin hedeflerine ulaşması, kurumsal yönetim kalitesinin sağlanması ve işletmenin karşılaştığı risklerin yönetilmesine yardımcı olan iç kontrol sistemine ilişkin bağımsız ve tarafsız güvence sağlamaktır. Aynı zamanda, işletme kültürü, sistemleri ve süreçleri ile […]

Yazının Devamı

Eğitim

Hızına yetişmekte çoğu zaman zorlandığımız ekonomik ve sektörel gelişmeler mevzuat değişikliklerini de beraberinde getirmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının işleyiş yapıları, internet tabanlı uygulamalar, teknolojik gelişim, günümüzde bilgiye olan ihtiyacın önemini bir hayli artırmıştır. Böye bir ortamda eğitim başlığı her konuda öne çıkmaktadır. Yenilenen yapılar sebebiyle artık işletmeler ve çalışanları gelişim ve değişime her daim hazır ve […]

Yazının Devamı