ERP ile Maliyet Yönetimi / Muhasebesi ve Verim Analizi |

ERP ile Maliyet Yönetimi / Muhasebesi ve Verim Analizi

Yaygın ERP sistemlerinde maliyet muhasebesi, alt alanlar, maliyet tipi muhasebesi, maliyet merkezi muhasebesi ve maliyet nesnesi muhasebesi tek başına veya birlikte kullanılabilir şekilde çalışmaktadır ve entegre bir muhasebe sistemi ilkesine göre yapılandırılmıştır.

Maliyet muhasebesi, örneğin, ana verileri sunmak için kullanılan birçok değerlendirmeyi sağlar. Mali muhasebeden Gelir Tablosu hesapları ile maliyet muhasebesinin maliyet türleri arasındaki bağlantılar veya maliyet merkezleri ve maliyet nesneleri için konsolidasyon yapılarının maliyet türleri de gösterebilirler.

ERP ile yaptığınız tüm maliyet planlarını, istediğiniz döviz cinsine göre ve FIFO, LIFO, Alış Fiyatı, Ortalama Alış Fiyatı, Son Alış Fiyatı, Alış Tarihine En Yakın Fiyat, Ağırlıklı Ortalama Alış Fiyatı yöntemleri üzerinden hesaplamasını yapabilirsiniz.

Standart Ürün Maliyetleri ve İş Emri Gerçekleşme Maliyetleri hesaplanabilmekte ve dönemlere göre karşılaştırılabilmektedir. Standart ürün maliyetleri, ürün ağacı bilgileri ve rota, operasyonlara göre hesaplanır. İş emri gerçekleşme maliyetleri ise iş emirlerine yapılan stok çıkışlarına ve operasyon gerçekleşme kayıtlarına göre hesaplanır.

Ürün reçeteleri ile tüketim miktar ve maliyetleri hesaplanır. Şirket ihtiyacına göre uyarlanan planlama modülleri ile başlayacak olan işin programı hazırlanır. Fason üretim, tamir, numune üretimi ya da siparişe istinaden yapılan üretimler için ayrı iş emirleri oluşturulur.

Gerçek anlamda fire maliyetlerinizi ve dönem sonu imalat alanında kaydı olarak kalan ancak gerçekte olmayan malzemelerinizi kolayca hesaplayıp izleyebilirsiniz.

ERP maliyet modülü ile üretim sürecinde oluşan işçilik, enerji kullanımı ve amortisman gibi masraflarınızı gerçek anlamda takip edebilirsiniz.

ERP ile klasik programlardaki maliyet hesaplamalarının en sorunlu işlemi olan “iadelerin doğru maliyetlendirilmesi“ işlemini kolay ve doğru olarak yapabilirsiniz.

ERP ile Fiili Maliyet (Actual Cost) hesaplarınıza gerçek anlamda sahip olabilirsiniz.

ERP’ deki maliyet ve hizmet hesaplamaları, dâhili muhasebenin parçası olarak esnek planlı maliyet muhasebesini desteklemektedir.

Planlanan maliyetlerin planlama için değiştirilen tüm gerçek koşullarda ayarlanmasını sağlar. Hedef / fiili karşılaştırmadan kabul edilemez farklar düzeltilebilir. Mali muhasebe ve duran varlık muhasebesi gibi çeşitli alanlardan gelen veriler maliyet muhasebesi ile entegredir.

ERP’ deki maliyet muhasebesi aynı zamanda üretim faaliyetinin maddi değerlemesi ve değerlendirmesinden gelen verileri birleştirir.

Gerçekleşen maliyetler, hammadde, işçilik, genel giderler dikkate alınarak farklı kurlar ve fiyat tiplerine göre aylık ya da haftalık hesaplanır. Ürün ağaçları yapısı şirketlerin ihtiyacına göre oluşturulur.

İş emirleri ile sipariş, üretim ve tedarik süreçleri detaylı takip edilir. İstasyon olarak belirlenen makinelere tanımlanan bilgilerle, kapasiteye uygun şekilde üretim yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

Kullanıcılar bazında belirlenen yetkiler ile kullanıcıların istenilen sınırlarda çalışması sağlanır. Bu kontrol ile personelin işlem yapma süreleri de gözlemlenebilir.

Barkot okuyucuların kullanılması ile hızlı ve hatasız veri girişleri yapılması sağlanır. Sistem üzerinde depo ve raflar bazında stok takibi yapılabilir.

Kapsamlı üretim raporları ile verim analizleri yapılmasını ve önlemler alınması gereken noktalarda yöneticileri uyararak kontrolün gerçekleşmesi sağlanmış olur. Yüksek enflasyon dönemlerinde maliyetlerin daha iyi takibi ve yönetilmesi sürdürülebilirlik anlamında işletmelere pozitif katkı sağlamaktadır.


sosyal medyada paylaş